1. Ana Sayfa
  2. Kimdir
  3. Muhsinzade Abdullah Paşa Kimdir?

Muhsinzade Abdullah Paşa Kimdir?


       Adı Soyadı              :Muhsinzade Abdullah Paşa

       Ünvanı                    : –

       Mesleği                   : Sadrazam,Devlet adamı

       Doğum Tarihi/Yeri    : 1661

       Ölüm Tarihi/Yeri       : 1749, Travnik, Bosna-Hersek

        Muhsinzade Abdullah Paşa, 1661 yılında doğdu.Doğum yeri yazılı kaynaklarda geçmemektedir. İlk öğretimden sonra darphaneye atandı. Darphaneye atandıktan kısa süre sonra darphanenin başına geçti.  Edirne vakası sırasında isyancılar 1703 yılında Paşayı “baş defterdar” olarak görevlendirdiler ancak görevi kısa sürmüştür. Daha sonra sı­rasıyla, darphane müdürlüğünden başlayarak mora defterdarı, rumeli beylerbeyi ve mora seraskeri olarak görevlendirildi. Muhsinzade Abdullah Paşa, Sadrazam Ali Paşanın vefatından sonra İstanbul‘a geri dön­mek istedi. 1717 yılında Paşaya “kapıcılar kethüdalığı” verildi. Yine 1717 yılında Veziriazam Ha­lil Paşanın Kethüdası ve Nişancı Mehmed Paşanın sadrazamlığa atanması dolayısıyla onun yerine ni­şancı oolarak görevlendirildi. 1717 yılında Vezirlik ile vidin kalesi muhafızı, ardından Edirne‘de “yeniçeri ağası” ol­arak görevlendirildi.Kırım lideri “Mengli Giray Hanın” yanında bucak (besarabya) nogaylarını dize getirmeye uğtaştı.

        Patrona Halil İsyanı” sonrası İs­tanbul‘a geri çağırıldı ve yeniçeri ağalığı görevi yeniden kendisine verildi .İstanbulda patlak veren ikinci ayaklanmadan sonra ağalıktan alındı, Adana ili valiliğine atandı; ayrıca Anadolu’nun denetlenmesi ve eşkiyalardan te­mizlenmesi görevi de kendisine verildi. Farklı bölgelerde valilik görevini sürdürürken,Paşaya 1737 yılında “mührü hümayun” yani Padişah Mührü verildi. Ardından çeşitli muhafızlık ve valilik­ bölgelerinde çalışmıştır. 1746 yılında emekliye ayrılmak istedi.  önce Varna, ardından Dimetoka’da(Günümüzde Yunanistan Beldesidir) ikamet etmesine izin verildi. Daha sonra 1748 yılında yeniden Bosna Valisi olarak atand. Bosna bölgesinin merkezi olan Travnik şehrinde vefat etti. Muhsinzade Abdullah Paşa, Osmanlı Dev­letinin tahsil görmüş ve askerî işlerden çok idarî işleri ile uğraşan bir vezirdi. Vidin ve Bosna kalelerinde birer camii, Tırhala’da kendi adına yaptırdığı çeş­meler bulunmaktadır. Ayrıca Sadrazam “Muhsinzade Mehmed Paşa”,Abdullah Paşa’nın  oğludur.

Son güncelleme :

    Yorum Yap