1. Ana Sayfa
  2. Kimdir
  3. Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?


       Adı Soyadı              :Abdürrezzak 

       Ünvanı                    :Abdi Efendi

       Mesleği                   : Tuluat Sanatçısı

       Doğum Tarihi/Yeri    : 1835,İstanbul

       Ölüm Tarihi/Yeri       : 1914,İstanbul

       Abdürrezzak Abdi Efendi, Osmanlı devleti tuluat sahnesinin ünlü temsilcisi.1835 yılında Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, bundan dolayı öğrenim görmedi. Çeşitli sanat dalları üzerine çırak olarak çalıştı. Hayatında ilk kez Aksaray’da Taşköprüler yakınında kahveye benzeyen bir tiyatroda sahne aldı. Daha sonra Galata’da Amerikan tiyatrosunda çalıştı. Kurduğu gruplar ile İstanbul‘un ilçelerinde gösteriler düzenledi. Şehzadebaşı Direklerarasında “Handehâne-i Osmânı” adı verilen tiyatro cemiyetini kurdu. 1875-1895 yıllarına geldiğimizde İstanbulun içinde bulunan em komik adam oldu.

         Fransız sefirinin vasıtasıyla, 1895-1896 yıllarında Saray’a alınarak kendisine mülâzımı sani(ikinci mülaz) rütbesi verildi ve “Muzika-i Hümayun” kadrosuna alındı. Üç yıl kadar bu kadroda çalıştıktan sonra, bir nüktesi yüzünden II.Abdülhamid ,kendisini bir daha saraya sokmamış ve sahnelere çıkmasına izin vermemiştir. ikinci Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra tekrar halk arasına döndü. Halk arasına döndükten sonra vefatına kadar serbest olarak çalıştı.

Kadıköy’de Altıyol ağzındaki evinde üremi hastalığından dolayı öldü. Naaşı Beylerbeyi Donanma cemiyeti tarafından kaldırıldı.Kabri  Karacaahmet mezarlığındadır.

Son güncelleme :

    Yorum Yap