1. Ana Sayfa
  2. Kimdir
  3. Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir?

Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir?


        Adı Soyadı              :Abdurrahman Abdi Paşa

       Ünvanı                    :Abdi Paşa

       Mesleği                   : Devlet adamı, Tarihçi, Şair

       Doğum Tarihi/Yeri    : Bilinmiyor-Anadoluhisarı

       Ölüm Tarihi/Yeri       : 1692 Sakız

        Abdurrahman Abdi Paşa şiirlerinde kullandığı “Abdi” mahlasıyla bilinmektedir. 1648’de Saray-ı Hümayüna giriş yaptı. Enderun mektebinde eğitim gördü. İlk olarak Büyükoda’ya, sonra Seferli hanesine, daha sonra Hasoda’da görev yaptı. IV.Mehmed ’in sır katibi oldu, ve padişah tarafından verilen emirle zamanın vakalarını yazmakla görevlendirildi. IV.Mehmed devrine kadar bu vazifede görevlendirilen kişiler Şehnameci olarak adlandırılıyordu. İlk “Vakanüvis” unvanı Abdurrahman Abdi Paşaya verildi. IV.Mehmed‘in fikirlerine değer verdiği , sürekli danıştığı devlet adamıydı. Rikabdarlık, kubbealtı vezirliği, muhafızlık gibi önemli vazifelere atandı.Vakayı name adlı eserinden farklı olarak, Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın emriyle devlet teşrifat ve teşkilatı ile alakalı yazdığı “Tevkii Abdurrahman Pasa Kanunnâmesi” ismiyle ünlü bir de kanunnamesi de bulunmaktadır.

          Abdurrahman Abdi Paşa , Şeyh Attarın Pendnamesini, Kaab bin Zübeyr’in Kaside-i Lâmiyesini, örfi Divanındaki çeşitli kasideleri dilimize çevirerek yorumladı. Divanı bulunmamaktadır, fakat Nabi tarzında farklı gazeller yazmıştır.

Abdi Paşa Vekayinamesi, 1664 yılında IV.Mehmet ile birlikte Edirne‘de bulunduğu sırada, devletin günlük hadiseler tarihini yazmakla vazifelendirilmiş, 1648-1682 yılları arasında, yani IV.Mehmed IV’in (Avcı Mehmed) tahta çıkmasından yazarın Basra valiliğine gönderilmesine kadar geçen bütün vakaları derlemştir. Hadiseler sene, ay ve gün sırasına göre yazılmıştır.
İstanbul ve Avrupa kütüphanelerinde, yazma o­larak çeşitli nüshaları vardır (henüz hiçbiri basılmadı). XVII. yy. başında Etienne
Roboly tarafından Fransızcaya çevrilen nüsha ile tercümesi Paris Milli kütüphanesindedir.

Kaynak: Büyük Laroysse

Son güncelleme :

    Yorum Yap