1. Ana Sayfa
  2. Kimdir
  3. Abaza Hasan Paşa Kimdir?

Abaza Hasan Paşa Kimdir?

Bir Asker ve İsyancı


       Adı Soyadı              :Abaza Hasan Paşa

       Ünvanı                    :-

       Mesleği                   : Asker, İsyancı Lideri

       Doğum Tarihi/Yeri    : Bilinmiyor

       Ölüm Tarihi/Yeri       : 16 Şubat 1659, Halep, Suriye

Hayatı

      Abaza Hasan Paşa’nın doğum tarihi bilinmiyor. Silahtarlar ocağından yetiştiği bilinmektedir.  Sinanzade Mehmed Paşanın mütesellimiyken(idari görev), Anadolu eşkiyasından Haydaroğlu Mehmed’in üzerine gönderilmiş ve bu eşkiyayı yakalaması istenmiştir.  Hasan Paşa , eşkiyayı Isparta önünde yakalamış; bu başarısı için kendisine Yeni Türkmen ağalığı verilmiştir.Bir süre sonra ocak ağaları verilen ünvana karşı gelince, bir yıl sonra, Türkmen ağalığı elinden alınmış ve bunun sonucunda Abaza Hasan Paşa ayaklanmıştır(1651). Kendisini zapt etmek için önce Sivas valisi İbşir Mustafa Paşa, sonra Karaman beylerbeyi Katırcıoğlu gönderildi. Ancak İbşir Paşa, Abaza Ağaya yapılan muameleyi beğenmediği için, ocak mensuplarına karşı kendisine yardım etti. Abaza Hasan Paşa, Konya Aksarayı yakınlarında da Katırcıoğluyla olan mücadelesi sonucunda katırcıoğlunu bozguna uğrattı, İbşir Paşa ile anlaşıp İstanbul’a doğru işgal için yürüyerek işgal için anlaştılar. Bir süre sonra Eskişehir dolaylarını idaresi altına aldı; İstanbul’a mektuplar yazarak isteklerde bulundu. Boynu eğri Mehmed Paşa başkanlığında Eskişehir’e gönderilen bir heyet, sipahilerle Yeniçeri‘ler arasındaki anlaşmazlıkları hallederek Abaza’yı isyandan vazgeçirdi ve türkmen ağalığı kendisine tekrardan verildi.

     1653’te Türkmen ağası olarak, Bozulus voyvodası âsi Hasan Ağaya yardım ettiği için hakkında yeniden şikayetler başladı ve kendisine bağlı sipahiler ile İstanbul’a geleceği haberi yayıldı. Fakat bu söylentilere karşın İstanbul’a yalnız geldi ve herhangi bir hadise olmadı. Çerkez Derviş Mehmed Paşa onu himayesine alarak valide kethüdalığını teklif etti. Abaza bir süre İstanbul’da kaldı, teklifi red ettikten  sonra tekrar Anadolu’ya Yeni il türkmen ağalığına döndü. Kasım 1654’te sadrazam İbşir Mustafa Paşanın daveti üzerine Halep’e geçti; yeni sadrazamın müşaviri olarak İstanbul’a döndü ve Üsküdar tarafında, Anadolu’dan gelen kuvvetlerin başında görev aldı. İstanbul’da sadrazamın koruyucusu diye tanındığı halde, bazı vezirlerle arasındaki şahsi meseleler yüzünden İbşir Mustafa Paşanın  öldürülmesi olayına herhangi bir şekilde karışmadı. Sonradan Ibşir’in intikamını almak üzere Anadolu’ya çekildi. Karaman ve Halep valiliklerine tayin edilen Şeydi Ahmed Paşa ile anlaşarak, mansuplarına sahip olabilmesi için ona yardım etti. Yeni sadrazam Süleyman Paşa, Abaza Haşan Ağayı türkmen ağalığından ve Anadolu’dan uzaklaştırmak için, onu Şeydi Ahmed Paşa ile birlikte Boğazhisar (Çanakkale) muhafazasına memur olarak atadı.

Ölümü

       1656’da sadrazam olan Boynueğri Mehmed Paşa, Abaza Haşan Ağayı, Paşa henüz İstanbul’a gelmeden Diyarbakır valisi olarak atadı. Köprülü Mehmed Paşa ise kendisini Halep’e vali olarak atadı .(1657); ama Köprülü’nün şiddete dayanan icraatı karşısında, ileride kendisinin de öldürülmesinden korktuğu için, diğer valiler ile birlikte, Mehmed Paşaya baş kaldırdı ve emri altındaki kuvvetlerle Bursa önlerine kadar geldi. Devrin Padişahı VI.Mehmed’e karşı  “Anadolu bizim, Rumeli onların olsun” diye haber yolladı. Üzerine gönderilen Diyarbakır valisi Mürteza Paşayı. Konya‘nın ilçesi olan İlgın önünde bozguna uğrattı (1658). Kendisi mevsim kış olduğu için Gaziantep‘e giderek kuvvetlerini oraya yerleştirdi; tek isteği Urfa Birecik üzerinden Arabistan’a geçmekti. Fakat bunu başaramadı. Başarısızlığının sebebi ise  Halep’te bulunan serdar Mürteza Paşanın kendisine adamları ile birlikte, affedileceğini söylemesiydi. Abaza Hasan Paşa adamları ile birlikte Halep’e gitti ve Mürteza Paşa’ya teslim oldu. Mürteza Paşa onu, otuz adamıyla birlikte öldürttü. Hasan Paşanın başı ayaklanmalara karşı korku salması amacı ile İstanbul’a gönderildi.

Ayrıca Abaza Halkı İle ilgili bilgi için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

Kaynak: Büyük Laroysse

Son güncelleme :

    Yorum Yap