1. Ana Sayfa
  2. Kimdir
  3. Abaka Han Kimdir?

Abaka Han Kimdir?

Cengiz Hanın Torunu


       Adı Soyadı              :Abaka Han ( Abaqa Han)

       Ünvanı                    :-

       Mesleği                   : Devlet Kurucusu

       Doğum Tarihi/Yeri    : 1234, Moğolistan

       Ölüm Tarihi/Yeri       : 1 Nisan 1282, Hamedan, İran

      Cengiz Hanın torunu Hulagu Hanın oğlu (Moğolistan 1234-1282). Babası Hulagu Han ile birlikte Bağdat’ın işgaline katıldı. Hulagu Hanın ölümü üzerine (1265) İlhanlı tahtına oturdu.Aynı yıl içinde Bizans imparatoru Mihail VII Palaiologos’un kızı Maria ile evlendi. Abaka Han zamanında Memlük-Moğol mücadelesi devam etti. Bu mücadele daha Hulagu Han zamanında başlamıştı. Aynı yıllarda Deşti Kıpçak’da İslamiyet yayılmış,bir kısım hükümdarlar müslüman olmuşlardı.Böylece Moğol-ilhanlı devleti iki taraftan müslümanlar ile mücadele etmek zorunda kaldı. 1266’da Deşti Kıpçak orduları,Kür nehri dolaylarına kadar indiler. Abaka Han, Memlük – Deşti Kıpkaç birleşmesine karşı diplomatik faaliyete geçti.Birçok İlhanlı elçisi Batı Hristiyan ülkelerine gittiler.Devrin papalarına ve diğer Avrupa hükümdarlarına dostluk teklifinde bulundular. Buna rağmen Memlüklere yenildiler. Abaka Han yalnızca Memluk ve Deşt-i Kıpçaklılara ile değil, Çağatay Hükümdarı Barak Han ile de mücadele etti ve onu 1270’de  Herat yakınlarında yenilgiye uğrattı.

Devrinde önemli hadiseler olmamış, vergiler azaltılarak halk memnun edilmişti. İslamın yayılmasını önlemek için,Cengiz Yasasını en şiddetle uygulayan Moğol Hükümdarı Abaka Handır. Bütün Moğol hükümdarları gibi içkiye düşkünlüğü yüzünden ölmüştür. 

 

 

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap