Kimdir

8 Ağu, 2019 117

Abdullah Zühdi Kimdir?

Abdullah Zühdi, Baba Zühtü olarakta bilinen gazeteci. 1890 yılında Galatasaray sultanisinden mezun oldu.Hemen ardından gazetecilik hayatına başladı. 1908-1918 yılları arasında Yeni Mecmua dergisini çıkarmaya başladı. Yazılarında “İttihad ve Terakki” partisine muhalefet ediyordu. 1920 yılında Damat Ferit hükümeti döneminde dört ay süre ile “Matbuat Umum” müdürü olarak atandı.

8 Ağu, 2019 87

Naili Abdullah Paşa Kimdir?

Naili Abdullah Paşa ,1698-1758 yılları arasında yaşayan Osmanlı Devlet adamı ,Naili mahlasıyla bilinmektedir. Görevine ilk başta mülazım(teğmen) olarak divan kaleminde başladı. Ardından Yenikapı Mevlevihanesi şeyhlerinden Peçuylu Arif Ahmed Efendinin Damadı olarak mevlevi tarikatına katıldı(Ayrıca Bakınız: Mevlevi Tarikatı kurucusu Sultan Veled). 1718 yılından sonra,görevinde üstün başarı gösterdiği için, devlet ile alakalı önemli yazıların yazılması görevi kendisine verildi.

8 Ağu, 2019 82

Muhsinzade Abdullah Paşa Kimdir?

Muhsinzade Abdullah Paşa, 1661 yılında doğdu.Doğum yeri yazılı kaynaklarda geçmemektedir. İlk öğretimden sonra darphaneye atandı. Darphaneye atandıktan kısa süre sonra darphanenin başına geçti.  Edirne vakası sırasında isyancılar 1703 yılında Paşayı “baş defterdar” olarak görevlendirdiler ancak görevi kısa sürmüştür. Daha sonra sı­rasıyla, darphane müdürlüğünden başlayarak mora defterdarı, rumeli beylerbeyi ve mora seraskeri olarak görevlendirildi.

7 Ağu, 2019 86

Kölemen Abdullah Paşa Kimdir?

Kölemen Abdullah Paşa, babası “Türk Kölemenlerinden” Mısır ordusunda süvari albayı olarak görev yapan Rüstem Beyin oğlu olarak 1846 yılında Trabzonda doğdu. Galatasaray sultanisinde eğitim gördü. Ardından Harbiye’ye girdi. 1877-1878 yılları arasında yapılan  Osmanlı-Rus savaşına katıldıktan 3 yıl sonra 1881 yılında(Atatürk doğduğunda) “süvari kurmay yüzbaşısı olarak atandı.

7 Ağu, 2019 93

Abdullah Cevdet Karlıdağ Kimdir?

Abdullah Cevdet Karlıdağ,Siyasetçi, Düşünür, Göz hekimi, Şair ,Yazar ünvanlarıyla tarihi kaynaklarda geçmektedir. Tahsilini “Elazığ Askeri rüştiyesinde, İstanbul Kuleli Askeri idadisinde ve Askeri Tıbbiyesinde” okuyarak tamamladı. 1889 yılında Osmanlı Devletinde Tıbbiye’de kurulan İttihad ve Terakki cemiyetinin kurucularından biri olarak gizli siyasi yapılanmalarda bulundu. Askeri Tıbbiye’yi bitirince Gülhane Askeri hastahanesinde bir buçuk yıl göz hastalıkları üzerine asistanlığı yaptı.

5 Ağu, 2019 56

Abdurrahman Abdi Paşa Kimdir?

Abdurrahman Abdi Paşa şiirlerinde kullandığı “Abdi” mahlasıyla bilinmektedir. 1648’de Saray-ı Hümayüna giriş yaptı. Enderun mektebinde eğitim gördü. İlk olarak Büyükoda’ya, sonra Seferli hanesine, daha sonra Hasoda’da görev yaptı.

5 Ağu, 2019 59

Abdi Paşa (Kaptanıderya) Kimdir?

Kaptan-ı Derya Abdi Paşa ‘nın hayatı tersanelerde ve denizde geçmiş bir çok kalyonda kaptanlık yapmıştır. III.Ahmed’in damadı oldu. 28 eylül 1730 tarihinde yani Patrona Halil isyanının başladığı gün kaptanıderyalık görevine atandı.

4 Ağu, 2019 69

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?

 Abdürrezzak Abdi Efendi, Osmanlı devleti tuluat sahnesinin ünlü temsilcisi.1835 yılında Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, bundan dolayı öğrenim görmedi. Çeşitli sanat dalları üzerine çırak olarak çalıştı. Hayatında ilk kez Aksaray’da Taşköprüler yakınında kahveye benzeyen bir tiyatroda sahne aldı. Daha sonra Galata’da Amerikan tiyatrosunda çalıştı.

4 Ağu, 2019 64

Abdi Efendi Kimdir? (Osmanlı Tarihçisi)

Abdi efendi XVIII. yy. da yaşayan Osmanlı tarihçisi ve şair . Hayatı hakkında yazılı kaynaklarda genellikle bilgi yoktur. Alınan bilgiler kendi eserlerinden gelmektedir. Asıl adının Abdullah ve kendi şiirlerinde geçen mahlasının Abdi olduğu düşünülmektedir. Abdi Efendiyi,Tarih-i “Sultan Mahmud Han” veya “Abdi Tarihi” adı ile geçen eseriyle tanıyoruz.

3 Ağu, 2019 79

Abbas Mirza Kimdir?

       Adı Soyadı              :Abbaz Mirza Kaçar        Ünvanı     ...