Kimdir

2 Ara, 2019 492

Platon (Eflatun) Kimdir?

       Adı Soyadı              : Aristokles        Ünvanı       ...

2 Ara, 2019 478

Aristoteles Kimdir?

       Adı Soyadı              : Aristotle        Ünvanı       ...

29 Kas, 2019 426

Karesi Bey Kimdir?

       Adı Soyadı              : İsa        Ünvanı       ...

28 Kas, 2019 446

Konfüçyüs Kimdir?

       Adı Soyadı              : Kong Qiu (Kieu)        Ünvanı   ...

28 Kas, 2019 496

Büyük İskender Kimdir?

       Adı Soyadı              : III. Alexandros        Ünvanı     ...

28 Kas, 2019 453

Hammurabi Kimdir?

       Adı Soyadı              : Hammurabi        Ünvanı       ...

8 Ağu, 2019 513

Abdullah Zühdi Kimdir?

Abdullah Zühdi, Baba Zühtü olarakta bilinen gazeteci. 1890 yılında Galatasaray sultanisinden mezun oldu.Hemen ardından gazetecilik hayatına başladı. 1908-1918 yılları arasında Yeni Mecmua dergisini çıkarmaya başladı. Yazılarında “İttihad ve Terakki” partisine muhalefet ediyordu. 1920 yılında Damat Ferit hükümeti döneminde dört ay süre ile “Matbuat Umum” müdürü olarak atandı.

8 Ağu, 2019 416

Naili Abdullah Paşa Kimdir?

Naili Abdullah Paşa ,1698-1758 yılları arasında yaşayan Osmanlı Devlet adamı ,Naili mahlasıyla bilinmektedir. Görevine ilk başta mülazım(teğmen) olarak divan kaleminde başladı. Ardından Yenikapı Mevlevihanesi şeyhlerinden Peçuylu Arif Ahmed Efendinin Damadı olarak mevlevi tarikatına katıldı(Ayrıca Bakınız: Mevlevi Tarikatı kurucusu Sultan Veled). 1718 yılından sonra,görevinde üstün başarı gösterdiği için, devlet ile alakalı önemli yazıların yazılması görevi kendisine verildi.

8 Ağu, 2019 418

Muhsinzade Abdullah Paşa Kimdir?

Muhsinzade Abdullah Paşa, 1661 yılında doğdu.Doğum yeri yazılı kaynaklarda geçmemektedir. İlk öğretimden sonra darphaneye atandı. Darphaneye atandıktan kısa süre sonra darphanenin başına geçti.  Edirne vakası sırasında isyancılar 1703 yılında Paşayı “baş defterdar” olarak görevlendirdiler ancak görevi kısa sürmüştür. Daha sonra sı­rasıyla, darphane müdürlüğünden başlayarak mora defterdarı, rumeli beylerbeyi ve mora seraskeri olarak görevlendirildi.

7 Ağu, 2019 488

Kölemen Abdullah Paşa Kimdir?

Kölemen Abdullah Paşa, babası “Türk Kölemenlerinden” Mısır ordusunda süvari albayı olarak görev yapan Rüstem Beyin oğlu olarak 1846 yılında Trabzonda doğdu. Galatasaray sultanisinde eğitim gördü. Ardından Harbiye’ye girdi. 1877-1878 yılları arasında yapılan  Osmanlı-Rus savaşına katıldıktan 3 yıl sonra 1881 yılında(Atatürk doğduğunda) “süvari kurmay yüzbaşısı olarak atandı.