1. Ana Sayfa
  2. Türkçe
  3. Sözel Mantık ( Örnek Çözümler ile Konu Anlatımı)

Sözel Mantık ( Örnek Çözümler ile Konu Anlatımı)


BİLGİ NOTU ve BİLGİ TARAMASI

      Sözel mantık sorularında kişiler, yerler, cisimler, durumlar ya da olaylar ile ilgili olarak verilen kurguların anlaşılarak çözümü yolunda mantıkla yaklaşma yeteneği ölçülmektedir. Bu tarz soruları yaparken herhangi bir formül bulunmamaktadır. Sorularda verilenlerin haricinde verilmeyenleri ve olasılıkları çıkarmak gerekmektedir. Sorular çeşitlilik göstermekle birlikte çözüm yöntemi olarak, tablo oluşturma, şema çizme, şekil çizme gibi yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Sorular; olasılık, gruplandırma, sıralama, yön bulma, tablo oluşturma, şifrelendirme, şekil verilen sorular olarak gruplara ayrılabilir. Bu grupların tamamı örnek sorular üzerinden aşağıda açıklanmıştır.Çözümler aşağıdadır. 

Gruplandırma ile Sözel Mantık

Bu tür sorularda, soruda verilen kişiler, varlıklar, nesneler vs. arasındaki benzerlikler ön plana çıkarılarak verilmeyen diğer özelliklerin bulunması istenir. Soruların çözümünde aynı özelliklere sahip olanlar tablo mantığıyla alt alta yazılarak verilmeyen özelliklerin bulunması kolaylaşır. Bu konu ile ilgili örnek soru ve çözümü aşağıdaki gibidir.

1.-4. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ayşe, Ahmet, Mehmet, Feride, Altan, Duygu, Halit ve Emre bir kimya projesi için gruplara
ayrılacaktır.
-Ayşe ile Emre birliktedir.
-Mehmet ve Feride aynı grupta değillerdir.
-Ahmet, Duygu ile aynı grupta değildir. Halit ile aynı gruptadır.
-Gruplar 4 kişiliktir.

1. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Ayşe ile Altan aynı gruptadır.
B) Ayşe ile Mehmet farklı gruptadır.
C) Altan ile Halit aynı gruptadır.
D) Feride ile Duygu aynı gruptadır.
E) Halit ile Duygu aynı gruptadır.

2. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A)Ayşe ile Feride aynı gruptadır.
B)Emre ile Halit farklı gruptadır.
C)Duygu ile Mehmet farklı gruptadır.
D)Emre ile Altan aynı gruptadır.
E)Ahmet ile Altan aynı gruptadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Altan ile kesinlikle aynı gruptadır?
A) Ayşe B) Duygu C) Emre D) Feride E) Halit

4. Bu bilgilere göre Duygu’nun grubunda kimler kesinlikle yoktur?
A) Ayşe, Emre
B) Ahmet, Altan, Halit
C) Mehmet, Halit, Ahmet
D) Feride, Altan, Ayşe
E) Mehmet, Ayşe

Olasılık ile Sözel Mantık

Bu tarz sorularda verilen bilgilerin haricinde kalanlar genellikle birkaç seçenekten oluşur. Sorularda istenen ya bu seçeneklerdir ya da kesin olarak doğru veya yanlış olan bilgilerdir. Soru çözümünde tablo çizilerek sonuca daha hızlı ve pratik şekilde ulaşılabilir. Tablo çizilirken dikkat edilmesi gereken nokta birkaç seçenekten oluşan kısımların “veya”, “/”, “v” gibi bağlaçlarla aynı kutucuğa yazıldığından emin olmaktır.

5.-8. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir tur şirketiyle, Ordu, Hatay, Van ve İzmir’e gidecek olan Gamze, Ali, Ayşe, Barış,Mert, Hakan ve Zehra bu şehirlerden birine cumartesi veya pazar gideceklerdir. Kişilerin seyahatlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
– Her şehre en az bir kişi gitmiştir.
– Her kişi yalnızca bir seyahate katılmıştır.
– Cumartesi günü dört kişi seyahat etmiştir.
– Ayşe ve Hakan farklı günlerde aynı şehre seyahat etmişlerdir.
– Gamze ve Barış aynı gün seyahat etmişlerdir.
– Sadece Gamze Hatay’a gitmiştir.
– Ali Pazar günü İzmir’e giden tek turisttir.
– Cumartesi günü İzmir’e giden kişilerden biri Zehra olup toplam iki kişidir.

5. Yukarıdaki bilgilere göre;
I. Ayşe
II. Barış
III. Mert
Kişilerinden hangisi ya da hangileri kesin olarak cumartesi seyahat etmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D)II ve III E)I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangileri aynı şehre gitmiştir?
A) Ali ve Barış
B) Ayşe ve Mert
C) Ayşe ve Barış
D) Mert ve Zehra
E) Ali ve Hakan

7. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz?
A) Ordu’ya giden kişi sayısı Hatay’a giden kişi sayısına eşittir.
B) Ordu’ya giden kişi sayısı Van’a giden kişi sayısına eşittir.
C) Van’a gidenler Hatay’a gidenlerden fazladır.
D) Van’a giden kişi sayısı Hatay’a giden kişi sayısına eşittir.
E) Ordu’ya gidenler Van’a gidenlerden fazladır.
Mert ve Hakan aynı gün seyahat etmişler ve Mert Ordu’ya gitmiştir.

8. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ali ve Barış aynı gün farklı şehirlere gitmiştir.
B) Gamze ve Hakan aynı gün farklı şehirlere gitmiştir.
C) Ali ve Ayşe aynı gün farklı şehirlere gitmişlerdir.
D) Ayşe ve Barış aynı gün farklı şehirlere gitmişlerdir.
E) Gamze ve Mert aynı gün farklı şehirlere gitmişlerdir.

Sıralama ile Sözel Mantık

Bu tarz sorularda istenen, eylemlerin, kişilerin, varlıkların hangi sıraya göre iş yaptığını bulmak; verilen bilgilere göre eylemlerin, varlıkların, kişilerin sırasını bulurken aynı zamanda verilmeyen sıraların da çözümlemesinin yapılmasını sağlamaktır.

9.-12. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Matematik bölümünden Bora, Yaren ve Derya;Fizik bölümünden Berk, Gülden ve Ayten;Kimya bölümünden Melek, Bahar ve Ali bir bilgi yarışmasına katılacak olup kişiler bireysel olarak yarışacaktır. Yarışmaya ilişkin verilen bilgiler şu şekildedir.

-Yarışmayı yedi kişi tamamlamıştır.
-Gülden yarışmayı bırakmıştır.
-Yarışmada ilk üçe girenler farklı bölümdedir.
-Dördüncü sırada Berk, beşinci sırada Derya vardır.
-Yarışmada birinci olan kişi Ayten, sonuncu olan kişi Yaren’dir

-Melek’in hemen arkasındaki dereceyle yarışmayı bitiren kişi ile Ali’nin hemen arkasındaki dereceyle yarışmayı bitiren kişi aynı bölümdedir.
9. Buna göre yarışmayı;
I. İkinci,
II. üçüncü,
III. altıncı
sırada tamamlayan kişilerden hangileri kimya bölümündedir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Derya’dan hemen sonra dereceye giren kişi Fizik bölümündendir.
B) Melek’ten hemen önce dereceye giren kişi Fizik bölümündendir.
C) Berk’ten hemen önce dereceye giren kişi Matematik bölümündendir.
D) Bora’dan hemen önce dereceye giren kişi Kimya bölümündendir.
E) Ayten’den hemen sonra dereceye giren kişi kimya bölümündendir.

11. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Ali sıralamada Berk’ten öndedir.
B) Melek sıralamada Derya’dan öndedir.
C) Bora sıralamada Berk’ten öndedir.
D) Derya sıralamada Bahar’ın gerisindedir.
E) Melek sıralamada Bora’nın gerisindedir

12. Ali’nin sıralamada Bora’dan önde olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Melek’ten hemen sonraki sırada Bora vardır.
B) Ayten’den hemen sonraki sırada Bahar vardır.
C) Derya’dan hemen sonraki sırada Melek vardır.
D) Bahar’dan hemen sonraki sırada Ali vardır.
E) Bora’dan hemen sonraki sırada Yaren vardır.

Yön soruları ile Sözel Mantık

Bu tarz sorularda varlıkların birbirlerine göre konumları verilir ve soruda bu bilgilerin kullanılarak diğerlerinin bulunması istenir. Sorunun çözümü yapılırken, şema, tablo ya da yönlerini belirtir şekil çizilmesi çözüme giderken büyük kolaylık sağlayacaktır.

13.-14. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Matematik, Fizik, Kimya, Edebiyat ve Tarih branşlarına ait kitaplarına bir kitaplığın yukarıdan aşağıya 1’den 5’e kadar numaralı raflarına koyulacaktır.
-Tarih ve Kimya kitapları art arda koyulmuştur.
-Edebiyat ve Tarih kitaplarının arasında iki kitap daha vardır.
-Matematik kitabı ikinci raftadır.

13. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Edebiyat kitabı tarih kitabından yukarıdadır.
B) Kimya kitabı 5. raftadır.
C) Tarih kitabı 1. raftadır.
D) Matematik kitabından sonra fizik kitabı koyulmuştur.
E) Tarih kitabı 4. raftadır.

14. Fizik kitabının 3. rafta olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Kimya kitabı 5. raftadır.
B) Edebiyat kitabı 4. raftadır.
C) Fizik kitabı tarih kitabından yukarıdadır.
D) Edebiyat kitabı 1. raftadır.
E) Edebiyat kitabı ile matematik kitabı art ardadır.

Tablo çizimi ile Sözel Mantık

Tablo çizimi gerektiren sorular aslında sözel mantığın temelini oluşturur ve yön bulma,gruplandırma, sıralama, olasılık sorularında da doruların çözülmesinde yardımcı olur. Çözüm yapılırken verilen tüm bilgiler bir tablo üzerine toplanır. Sorularda istenen bilgiler için tablonun uygun bölümünden yararlanılır.

15.-18. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir kalemlikte 7’si mavi, 6’sı kırmızı renkte 13 tane kalem vardır. Bu kalemlerden 5’i kurşun, 8’i tükenmez; 9’u ince uçlu, 4’ü kalın uçludur.

15. Buna göre kalemlerin renkleri ve kurşun-tükenmez olmaları göz önüne alınarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Kırmızı kalemlerin en çok üçü kurşundur.
B) Kırmızı kalemlerin en az üçü tükenmezdir.
C) Kırmızı kalemlerin en az biri tükenmezdir.
D) Mavi kalemlerin en çok üçü kurşundur.
E) Mavi kalemlerin en az dördü tükenmezdir.

16. Kalemlerin renkleri ve kalın uçlu-ince uçlu olmaları göz önüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) İnce uçlu kalemlerin en az dördü mavidir.
B) Kırmızı kalemlerin en çok biri kalın uçludur.
C) Kalın uçlu kalemlerin en az ikisi mavidir.
D) Mavi kalemlerin en az üçü ince uçludur.
E) İnce uçlu kalemlerin en az üçü kırmızıdır.

17. Kalemlerin kalın uçlu-ince uçlu olmaları ve tükenmez-kurşun olmaları gözönüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Kurşun kalemlerin hepsi ince uçludur.
B) Tükenmez kalemlerin en az dördü ince uçludur.
C) Tükenmez kalemlerin en az beşi ince uçludur.
D) Kurşun kalemlerin üçü kalın uçludur.
E) Kurşun kalemlerin en az ikisi ince uçludur.

18. Mavi kalemlerin sadece bir tanesinin kurşun olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Kırmızı tükenmezler iki tanedir.
B) Bütün mavi tükenmezler ince uçludur.
C) Bütün kalın uçlular kırmızı ve kurşundur.
D) Kalın uçlu mavi kalemlerin hepsi tükenmezdir.
E) Mavi kurşun kalem ince uçludur.

Şifreleme ile Sözel Mantık

Şifreleme soruları, şekillere ve harflere bağlı olarak, kelime ya da işlemlerin değiştirilerek kullanıldığı sorulardır. Şifreleme sorularında önemli olan verilen bilginin eksiksiz şekilde anlaması olup soru üzerinde uygulanmasına örnekler aşağıdaki gibidir.

19.-22. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aşağıda bir sayıya uygulanan işlemlerin açıklamaları verilmiştir.
□ : 3 ile çarpar, 12 eksiltir.
▲: Sayı çift ise ikiye böler, tek ise 8 ekler.
* : 4 ile çarpar, 16 ekler, 2 ye böler.

19. Buna göre 52 sayısına sırasıyla “▲” ve “*” işlemleri uygulanırsa sonuç kaç olur?
A) 25 B) 46 C) 60 D) 78 E) 104

20. 23 sayısına “*” işlemi uygulanırken çarpma işleminden sonraki işlemler yapılmayıp “□” işlemine geçiliyor. Bunun sonucunda elde edilen sayı kaçtır?
A) 128 B) 180 C) 239 D) 264 E) 309

21. Hangi sayıya sırasıyla “*”, “▲” ve “□” işlemleri uygulanırsa sonuç 60 çıkar?
A) 26 B) 24 C) 22 D) 20 E) 18

22. 40 sayısına ▲ işlemi, 50 sayısına ise önce □ ardından * işlemi uygulanıyor. Çıkan sonuçların farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25 B) 97 C) 162 D) 196 E) 264

23.-26. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Sinemaya gitmeye karar veren A,B,C,D,X,Y ve Z kişileri sırasıyla birden dokuza kadar numaralandırılmış olan koltuklara oturuyorlar. Oturma düzeni hakkında verilen bilgiler aşağıdadır.

-A kişisi dört numaralı koltuğa oturmuştur.
-beş numaralı koltuğa kimse oturmamıştır.
-D ve Y kişileri arasında bir koltuk olup o da boştur.
-C ve Y yan yana oturmaktadır.
-B ve X kişilerinin arasında sadece Z kişisi vardır.

23. Bu bilgilere göre;
I. B
II. C
III. D
kişilerinden hangisi ya da hangileri üç numaralı koltuğa oturmuş olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

24. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) B kişisinin koltuk numarası C kişisininkinden büyüktür.
B) A kişisinin koltuk numarası Z kişisininkinden büyüktür.
C) C kişisinin koltuk numarası D kişisininkinden büyüktür.
D) D kişisinin koltuk numarası A kişisininkinden küçüktür.
E) X kişisinin koltuk numarası Z kişisininkinden küçüktür.

25. Verilen bilgilere göre;
I.C
II.D
III.X
kişilerinden hangisi ya da hangileri dokuz numaralı koltukta oturuyor olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

26. Verilen bilgilere göre B ve D kişisinin arasında iki koltuk olduğu kesin olarak biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) C kişisi bir numaralı koltukta oturmaktadır.
B) X kişisi üç numaralı koltukta oturmaktadır.
C) Y kişisi altı numaralı koltukta oturmaktadır.
D) Yedi numaralı koltuk boştur.
E) Sekiz numaralı koltuk boştur.

27.-30. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ali, Berke, Cemil, Derya ve Emine bir seminer esnasında sırayla sunum yapacaklardır. Kürsüye çıktıkları sıra ile alakalı verilen bilgiler şunlardır.
-Ali, Derya’dan hemen bir sıra önce sunum yapmıştır.
-Berke’den hemen sonra bir kadın sunum yapmıştır.

27. Emine’nin 4.olarak çıktığı biliniyorsa 2. ve 3. sırada kim olabilir?
A) Ali, Derya
B) Berke, Cemil
C) Ali, Berke
D) Derya, Berke
E) Berke, Derya

28. Ali ilk olarak sunum yaptıysa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Emine 4. sırada çıkmıştır.
B) Son olarak Cemil çıkmıştır.
C) Derya, Emine’den sonra çıkmıştır.
D) Cemil, Berke’den sonra çıkmıştır.
E) Berke, 3. sırada çıkmıştır.

29. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?
A) 1. sırada sunum yapanı
B) Berke’nin kaçıncı sırada çıktığını
C) Berke’den sonra çıkanı
D) Son sırada çıkanı
E) Cemil’in kaçıncı sırada çıktığını

30. Berke birinci sırada sunum yaptıysa diğer sıralama nasıl olabilir?
A) Ali, Derya, Emine, Cemil
B) Derya, Emine, Cemil, Ali
C) Emine, Cemil, Derya, Ali
D) Emine, Derya, Ali, Cemil
E) Emine, Cemil, Ali, Derya

31.-32. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Bir şirkette toplantı salonu ilgili birimlerce kullanılıyor olup, birimler arası da toplantı yapılmaktadır. Bu toplantı salonuna bir gün boyunca giren ve çıkan çalışan sayısı aşağıdaki gibidir.
2. toplantı: 8 kişi girdi, 4 kişi çıktı
3. toplantı: 5 kişi girdi, 7 kişi çıktı
4. toplantı: 6 kişi girdi, 2 kişi çıktı
5. toplantı: 3 kişi girdi

31. Yukarıdaki bilgilere göre 5. toplantının sonunda salonda 22 kişi olması için 1. toplantıya kaç kişi girmelidir?
A)11  B)12  C)13  D)14  E)15

32. Başlangıçta 18 kişinin girdiği salonda 3. toplantı iptal olursa, 5. toplantının sonunda salonda kaç kişi olur?
A)24  B)29  C)35  D)37  E)40

ÇÖZÜMLER

1.-4. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

1. Soruda verilen bilgilere bakacak olursak, Ayşe ve Emre aynı grupta olacaklar. Mehmet ve Feride aynı grupta olmayacaklar. Ahmet Duygu ile aynı grupta olmayacak ama Halit ile aynı grupta olacaklar ve gruplar da 4 kişilik olacak. Bu bilgilerin ışığında olası iki adet grup oluşturalım.

1. Grup                                       2. Grup
Ayşe                                  Mehmet veya Feride
Emre                                           Halit
Mehmet veya Feride                   Altan
Duygu                                         Ahmet
Birinci gruba Ayşe ve Emre (aynı gruptalar) beraber yazılırsa üçüncü kişi Mehmet veya Feride (ayrı gruptalar) olacaktır. Dördüncü kişi, Halit ile aynı grupta olmayan Duygu olacaktır. İkinci gruba Ahmet ile Halit (aynı gruptalar) beraber yazılırsa üçüncü kişi Mehmet
veya Feride (ayrı gruptalar) olacaktır. Dördüncü kişi ise Altan olarak yazılacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

2. Verilen bilgilere göre grupları oluşturalım.
1. Grup                                       2. Grup
Ayşe                                  Mehmet veya Feride
Emre                                             Halit
Mehmet veya Feride                    Altan
Duygu                                          Ahmet
Seçenekleri incelediğimizde Emre’nin Altan ile aynı grupta olmadığı görülmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.
Cevap D

3. Verilen bilgilere göre tablomuzu oluşturalım.
1.Grup                                        2.Grup
Ayşe                                 Mehmet veya Feride
Emre                                          Halit
Mehmet veya Feride                 Altan
Duygu                                       Ahmet
Seçenekleri incelediğimizde, Altan, Ayşe, Emre ve Duygu ile aynı grupta değildir. Feride ile aynı grupta olmaları ise olasılıktır. ancak Halit ile aynı gruptadır. Doğru cevap E seçeneğidir.
Cevap E

4. Verilen bilgilere göre tablomuzu oluşturalım.
1.Grup                                       2.Grup
Ayşe                                 Mehmet veya Feride
Emre                                         Halit
Mehmet veya Feride                Altan
Duygu                                      Ahmet
Seçenekleri incelediğimizde Duygu’nun Ahmet, Altan ve Halit’le aynı grupta olmadığı görülür.
Doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap B

5.-8. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Soruda kesin olarak verilen bilgilere bakalım.
Ayşe ve Hakan, farklı günlerde aynı şehirlere gitmişler
Gamze ve Barış aynı gün seyahat etmiştir.
Sadece Gamze Hatay’a gitmiştir.
Cumartesi günü dört kişi seyahat etmiştir.

Bu durumda iki adet olasılık durumu mevcuttur. Cumartesi günü dört kişi seyahat ettiği için aşağıdaki gibi bir tablo oluşturalım. Öncelikle Ayşe ve Hakan farklı günlerde aynı şehre gittikleri için Ordu olarak yazalım. İzmir’e cumartesi iki kişinin gittiği ve birinin Zehra olduğu soruda verilmiş. Gamze ve Barış da aynı gün seyahat ettiklerinden Gamze de Hatay’a giden tek turist olduğundan Barış İzmir’e giden ikinci turist olarak yazılır. Pazar günü için ise yine Ordu’ya Ayşe veya Hakan yazılır (aynı şehir, farklı gün). Hatay’a Gamze’den başka giden olmamıştır, Pazar günü seyahat yazılmaz. Pazar günü İzmir’e giden tek kişinin Ali olduğu soruda verilmiştir. Her şehre en az bir kişinin gitme zorunluluğu olduğundan Mert Van’a giden turist olarak tabloya yazılır

Hikaye-1

İkinci olasılık da aşağıdaki tablodaki gibidir. Gamze, Zehra ve Barış yer değiştirmez,bunlar soruda kesin olarak verilen bilgilerdir. Ancak Ayşe ve Hakan farklı günlerde Van’a gitmiş olabilirler. Eğer ikisi biri cumartesi biri Pazar olacak şekilde Van’a yazılırsa Mert, her şehre en az bir kişi gideceğinden, Pazar günü Ordu’ya yazılır.

Hikaye-2

5. Her iki tabloya da bakarak seçenekleri incelediğimizde Ayşe’nin cumartesi yada Pazar günü, Hakan hangi gün gittiyse diğer gün, seyahat ettiğini görülmektedir.Mert’in ise Pazar günü seyahat ettiği yine tablo yardımıyla belirlenebilir. Ancak Barışcumartesi günü seyahat etmiştir.Doğru cevap B seçeneğidir.
Cevap B

6. Soruda verilen ipuçlarına göre oluşturulan iki tabloya bakılacak olursa Ayşe veHakan, Ordu ya da Van hangisi olduğu kesin olmamakla beraber, aynı şehre seyahat etmişlerdir. Ayrıca yine tablolara bakılırsa Zehra, Barış ve Ali de aynı şehre (İzmir)
giden turistlerdir. Doğru cevap A seçeneğidir.

Cevap A

7. Seçenekleri tek tek inceleyim.
A seçeneğinde Ordu’ya giden kişi sayısının Hatay’a giden kişi sayısına eşit olduğu söylenmektedir. Soruda verilen ipucu baz alınarak Hatay’a bir kişinin gittiği bilinmektedir. Ancak Ordu’ya giden kişi sayısı Ayşe ve Hakan giderse 2, Mert giderse 1 kişi olacaktır. Bu seçenek doğru olabilir. C seçeneğinde Van’a gidenlerin Hatay’a gidenlerden fazla olduğu söylenmektedir. Hatay’a bir kişi gitmektedir. Ancak Van’a giden kişi sayısı Ayşe ve Hakan giderse 2, Mert giderse 1 kişi olacaktır. Bu seçenek doğru olabilir. D seçeneğinde de C seçeneğinde açıklandığı gibi eğer Van’a Mert giderse Hatay giden kişi sayısı Van’a giden kişi sayısına eşit olur. Bu seçenek doğru olabilir. E seçeneğinde , A seçeneğinde açıklandığı gibi Ordu’ya Ayşe ve Hakan giderse Van’a Mert gideceğinden Ordu’ya giden kişi sayısı Van’a giden kişi sayısından fazla olur. Bu seçenek doğru olabilir. Ancak B seçeneğinde, Ordu’ya giden kişi sayısının Van’a giden kişi sayısına eşit olduğu söylenmektedir. Bu seçenek doğru olamaz. Çünkü Ayşe ve Hakan Ordu’ya da gitse Van’a da gitse diğer şehir için yalnızca 1 kişi (Mert) kalacağından sayılar eşit olmaz. Doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap B

8. Soruda Mert ve Hakan’ın aynı gün seyahat ettiği ve Mert’in Ordu’ya gittiği söylenmiştir.Bu durumda Hikaye 2 tablosu baz alınabilir. Mert ve Hakan aynı gün seyahatettikleri için Hakan Pazar günü Ayşe ise cumartesi günü Van’a seyahat etmiş olarak düşünülür. Bu durumda, cumartesi günü Gamze, Ayşe, Zehra ve Barış; Pazar günü Mert, Hakan ve Ali seyahat etmişlerdir. Seçenekleri incelediğimizde Ayşe ve Barış’ın aynı gün farklı şehirlere gittiğini söyleyen D seçeneği doğru cevaptır.
Cevap D

9.-12. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Matematik            : Bora, Yaren, Derya
Fizik                       : Berk, Gülden, Ayten
Kimya                    : Melek, Bahar, Ali
Yukarıdaki grupları yazdıktan sonra ipuçlarında kesin olarak verilen bilgiler ayıklanır. Buna göre;
“Yarışmayı yedi kişi tamamlamıştır” ve “Gülden yarışmayı bırakmıştır” dediğine göre yarışmadan çekilen bir kişi daha var demektir.
“Yarışmada ilk üçe girenler farklı bölümdedir” ve “Birinci olan kişi Ayten(Fizik)’dir” dediğine göre ikinci ve üçüncü Matematik ve kimya bölümlerinden olacaktır. Ayten birinci sıraya yazılır. “Dördüncü sırada Berk, beşinci sırada Derya vardır” dediğine göre bunlar yerleri kesin olan öğrencilerdir. Dördüncü sıraya Berk beşinci sıraya Derya yazılır. “Yarışmada sonuncu olan kişi Yaren’dir.” dediğine göre, yarışmayı yedi kişinin tamamladığını biliyoruz, yedinci sıraya Yaren yazılır. Boş olan ikinci, üçüncü ve altıncı sıra kalır. “Melek’in hemen arkasındaki dereceyle yarışmayı bitiren kişi ile Ali’nin hemen arkasındaki dereceyle yarışmayı bitiren kişi aynı bölümdedir.” cümlesini incelediğimizde, ikinci ve altıncı sıraya Melek veya Ali gelir. Bu durumda üçüncü sıraya gelen kişi de matematik bölümünden olmalıdır. Geriye sadece Bora kaldığından üçüncü sıraya Bora yazılır. Tablo oluşturulduğunda Bahar’ın da yarışmayı tamamlamadığı görülür.

9. Tabloya göre 2. ve 6. olanlar kimya bölümündedir.
Cevap D

10. Seçenekleri incelediğimizde A seçeneğinde Derya’dan hemen sonra dereceye giren kişinin Fizik bölümünde olduğu söylenmektedir. Ancak tabloyu incelediğimizde Derya’dan hemen sonra dereceye girenin Ali veya Melek olduğunu, onların da Kimya bölümünden olduklarını görürüz. Doğru cevap A seçeneğidir.
Cevap A

11. Tabloyu incelediğimizde, Ali ikinci veya altıncı sıradadır. Melek ikinci veya altıncı sıradadır. Bahar yarışmayı tamamlamamıştır. Bu durumda A olasılık, B olasılık, C kesin doğru, D kesin yanlış ve E olasılıktır. Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

12. Soruda “Ali’nin Boradan önde olduğu biliniyorsa” şartı görülüyor. Bu durumda Ali ikinci sırada ve Melek altıncı sıradadır.
Seçenekleri incelediğimizde C seçeneğinde “Derya’dan hemen sonra Melek vardır” ibaresi doğrudur. Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

13.-14. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

         Verilen bilgileri gözden geçirerek bir sıralama oluşturalım. “Matematik kitabı ikinci raftadır” kesin olan bir yer belirtir. Dolayısıyla ikinci sıraya matematik kitabı yazılır. “Tarih ve Kimya kitapları art arda koyulmuş-tur” dediği için kimya kitabı üçüncü veya beşinci rafta olabilir. Bu durumda fizik kitabı da kimya kitabının konumuna göre üçüncü veya beşinci raftadır. “Edebiyat ve Tarih kitaplarının arasında iki kitap daha vardır” dediği için yer olarak edebi-yat kitabı birinci rafa, tarih kitabı dördüncü rafa yazılır. Tam tersi yazılamaz çünkü matematik kitabının ikinci rafta olduğu bilinmektedir. (Eğer tarih kitabı birinci rafa koyulursa kimya kitabı ikinci rafa koyulmak zorundadır.)

Bu bilgilere göre aşağıdaki iki olasılık ortaya çıkar.
                         1. Olasılık                      2. Olasılık
1. raf                   Edebiyat                         Edebiyat
2. raf                   Matematik                       Matematik
3. raf                    Fizik                               Kimya
4. raf                    Tarih                               Tarih
5. raf                    Kimya                              Fizik
şeklinde olacaktır.
13. Seçenekleri olası yerleştirme düzenine göre incelediğimizde, Edebiyat kitabı tarih kitabından yukarıdadır. Tarih kitabı dördüncü raftadır. Kimya kitabı üçüncü rafta da beşinci rafta da olabilir. Matematik kitabından sonra fizik kitabı koyulmuş olabilir. Ancak tarih kitabı birinci rafta olamaz. Eğer tarih kitabı birinci rafa koyulursa kimya kitabı ikinci rafa koyulmak zorundadır.Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

14. Soruda “Fizik kitabının üçüncü rafta olduğu biliniyorsa” şartı koyulmuştur. Bu durumda birinci olasılık geçerli olacaktır. Seçenekleri incelediğimizde “Edebiyat kitabı dördüncü raftadır” diyen B seçeneğinin yanlış olduğu görülür. Doğru cevap B seçeneğidir.
Cevap B

15.-18. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

15. Bir kalemlikte 7’si mavi, 6’sı kırmızı renkte 13 tane kalem vardır. Bu kalemlerden 5’i kurşun, 8’i tükenmez dediği için öncelikle tablo olarak gösterelim. Renkler yazıldıktan sonra, kolaylık olması için, kurşun kalemler yan yana tükenmez kalemler yan yana yazılır. Ancak bunun tam tersi de söz konusu olabilir.
Aşağıdaki tabloda birinci sıra renkleri, ikinci sıra kurşun kalemlerle başlanan olasılığı, üçüncü sıra tükenmez kalemlerle başlanan olasılığı göstermektedir.
Kesin olarak bilinen birinci sıra, yani renk sırasıdır. Bu durumda renkli olarak gösterilen alanda tükenmez kalemler çakıştığı için mavi kalemlerin en az ikisinin, kırmızı kalemlerin de en az birinin tükenmez olduğu söylenir

M  M   M    M    M   M    M    K    K    K    K    K    K
K   K    K    K    K    T     T    T     T     T    T    T    T
T   T    T     T    T    T     T     T     K    K    K    K    K

Seçenekleri incelediğimizde “Kırmızı kalemlerin en az biri tükenmezdir” ifadesinin doğru olduğu görülür.
Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

16. Bir kalemlikte 7’si mavi, 6’sı kırmızı renkte 13 tane kalem vardır. Bu kalemlerden 9’u ince uçlu, 4’ü kalın uçludur dediği için Cevap 15’teki mantıkla aşağıdaki tablo oluşturulur. Tabloya göre mavi kalemlerin en az üçü, kırmızı kalemlerin en az ikisi ince uçludur.

M    M    M    M    M    M    M    K    K    K    K    K    K
İ       İ      İ      İ      İ      İ      İ      İ     İ     K    K    K    K
K     K     K    K     İ      İ      İ       İ    İ      İ      İ     İ     İ

Seçenekleri incelediğimizde “Mavi kalemlerin en az üçü ince uçludur” ifadesinin doğru olduğu görülür. Doğru cevap D seçeneğidir.
Cevap D

17. Bir kalemlikte 7’si mavi, 6’sı kırmızı renkte 13 tane kalem vardır. Bu kalemlerden 5’i kurşun, 8’i tükenmez; 9’u ince uçlu, 4’ü kalın uçludur dediği için uçlarına ve kurşun veya tükenmez olmalarına göre, Cevap 15 ve 16’daki mantıkla tabloyu oluşturalım. Tabloya göre kurşun kalemlerin en az biri, tükenmez kalemlerin en az dördü ince uçludur.

Ku    Ku    Ku    Ku    Ku    T    T    T    T    T    T    T    T
İ        İ        İ        İ        İ       İ     İ     İ     İ    K    K    K   K
K      K       K       K       İ       İ     İ     İ     İ    İ     İ      İ    İ

Seçenekler incelediğimizde “Tükenmez kalemlerin en az dördü ince uçludur” ifadesinin doğru olduğu görülür. Doğru cevap B seçeneğidir.
Cevap B

18. Soruda “Mavi kalemlerin sadece bir tanesinin kurşun olduğu biliniyorsa” şartı koyulduğu için tablo oluşturulurken en sondaki mavi kaleme kurşun olduğu yazılır, geri kalan kurşun kalemler kırmızı olacaktır. Mavi kalemlerin geri kalanı ise tükenmez olacaktır. Kesin olarak bilinen bu ifade tablonun bir ve ikinci sırasına yazıldıktan sonra, üç ve dördüncü sıraya Cevap 15’teki mantıkla kalın uçlu-ince uçlu olması olasılığı eklenir ve aşağıdaki tablo oluşur.

M   M    M    M    M    M    M    K    K    K    K    K    K
T     T     T     T     T      T    K      K    K    K    K    T    T
kl    kl    kl    kl     İ       İ     İ       İ      İ     İ     İ     İ     İ
İ       İ      İ      İ     İ       İ     İ       İ      İ     kl   kl   kl   kl

Tabloya göre kırmızı tükenmezler iki tanedir. Bütün mavi tükenmezler ince uçlu olabilir. Kalın uçlu mavi kalemler tükenmezdir ve mavi kurşun kalem ince uçludur. Ancak C seçeneğinde yer aldığı gibi “Bütün kalın uçlular kırmızı ve kurşundur” ifadesi
yanlıştır.Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

19.-22. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

? : 3 ile çarpar, 12 eksiltir.
^: Sayı çift ise ikiye böler, tek ise 8 ekler.
* : 4 ile çarpar, 16 ekler, 2 ye böler.

19. 52 sayısına sırasıyla “^” ve “*” işlemlerini uygularsak;
1. Adım 52:2=26 (“^”)
2. Adım 26×4=104 (“*”)
3. Adım 104+16=120 (“*”)
4. Adım 120:2=60 (“*”)
Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

20. 23 sayısına “*” işlemi uygulanırken çarpma işleminden sonraki işlemler yapılmayıp “?” işlemine geçiliyor ise;
1. Adım 23×4=92 (Buradan sonra “?”işlemine geçiliyor.)
2. Adım 92×3=276 (“?”)
3. Adım 276-12=264 (“?”)
Doğru cevap D seçeneğidir.
Cevap D

21. Hangi sayıya sırasıyla “*”, “^” ve “?” işlemleri uygulanırsa sonuç 60 çıkar dediği için ilk önce son işlemden başlayalım. Bilinmeyen sayımıza A diyelim. “?” işleminde 3 ile çarpıp 12 eksiltiliyordu;
(Ax3)-12=60
A=24 (çift sayı)
Tek+Çift=tek olacağı için * işleminin sonucu çift sayıdır ve ^ işleminde ikiye bölünmüştür. Burada, ^ işlemi yapılarak 24 bulunan sayıya B diyelim. Dolayısıyla;
B:2=24
B=48 çıkar.
Son olarak, bilinmeyenimize bu kez C deyip * işlemine bakarsak,
((Cx4)+16)/2=48
C=20 olur.
Doğru cevap D seçeneğidir.
Cevap D

22. 40 sayısına ^ işlemini uygularsak;
40:2=20 çıkar.
50 sayısına ise önce ? işlemini uygulayalım;
50×3=150
150-12=138 olur. Çıkan sonucu * işlemini uygularsak;
138*4=552
552+16=568
568:2=284 bulunur.
İki sayı arasındaki fark sorulmuştu.
284-20=264
Doğru cevap E seçeneğidir.
Cevap E

23.-26. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A,B,C,D,X,Y ve Z kişilerinin oturma düzeni hakkında verilen bilgilere bakalım.
– A kişisi dört numaralı koltuğa oturmuştur.
– beş numaralı koltuğa kimse oturmamıştır.
– D ve Y kişileri arasında bir koltuk olup o da boştur.
– C ve Y yan yana oturmaktadır.
-B ve X kişilerinin arasında sadece Z kişisi vardır. A kesin olarak 4 numaralı koltukta oturmakta ve beş numaralı koltuk kesin olarak
boş olmaktadır. C ve Y yan yana oturdukları için C, 6. koltukta oturursa Y 7.’de; C 9. koltukta oturursa Y 8.’de oturmaktadır. Bu durumda D de 6. veya 9. koltukta oturacaktır. (C’nin konumuna bağlı) Son olarak B ile X arasında sadece Z olduğundan Z ikinci koltukta oturur. B ile X de 1. veya 3. Koltukta oturacaktır.

23. Soruya göre 3 numaralı koltukta B veya X olabilir. Seçenek olarak sadece B verildiği için Yalnız I doğrudur.
Doğru cevap A seçeneğidir.
Cevap A

24. Seçenekleri incelediğimizde “A kişisinin koltuk numarası Z kişisininkinden büyüktür.” İfadesinin doğru olduğu görülür. A’nın koltuk numarası 4, Z’nin koltuk numarası 2’dir. Doğru cevap B seçeneğidir.
Cevap B

25. Tabloyu incelediğimizde 9 numaralı kol-tukta C veya D oturmaktadır.Doğru cevap D seçeneğidir.
Cevap D

26. Soruda “B ve D kişilerinin arasında iki koltuk olduğu kesin olarak biliniyorsa” şartı yer almaktadır. Bu durumda tabloyu incelediğimizde B ve D’nin arasında iki koltuk olması için B’nin 3, D’nin 6 numaralı koltukta oturması gerekmektedir. Geriye kalanlar
ise şu şekildedir. 1 numaralı koltukta X, 8 numaralı koltukta Y, 9 numaralı koltukta C oturmaktadır. Seçenekleri incelediğimizde “Yedi numaralı koltuk boştur” ifadesi doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir.
Cevap D

27.-30. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Verilen bilgilere göre bir tablo oluşturalım.
-Ali, Derya’dan hemen bir sıra önce sunum yapmıştır.
-Berke’den hemen sonra bir kadın sunum yapmıştır.
Bilgilerine göre 3 farklı olasılık vardır.

Olasılık 1 2 3 4 5
1 Ali Derya  Berke Emine Cemil
2 Berke Emine Cemil Ali Derya
3 Berke Emine Ali Derya Cemil

27. Soruda “Emine’nin dördüncü sırada olduğu biliniyorsa” şartı vardır. Buna göre tablonun ilk satırına bakıldığında ikinci sırada Derya, üçüncü sırada Berke vardır.Doğru cevap D seçeneğidir.
Cevap D

28. Soruda “Ali ilk olarak sunum yaptıysa” şartı vardır. Bu durumda tablonun 1. olasılık satırı geçerli olur. Buna göre seçenekleri incelediğimizde “Derya Emine’den sonra çıkmıştır” ifadesi yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

29. Verilen bilgilere göre, tablonun her üç satırına da baktığımızda Berke’den sonra Emine’nin sunum yaptığını bulabiliriz.
Cevap C

30. Soruda “Berke birinci sırada sunum yaptıysa” şartı bulunmaktadır. Buna göre tablonun ikinci ve üçüncü satırına bakılırsa “Emine, Cemil, Ali, Derya” veya “ Emine, Ali, Derya, Cemil” şeklinde bir sıralama olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.
Cevap E

31.-32. SORULAR ARASINI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

31. Verilen bilgilere göre;
1.topl.        2. topl.         3. topl.           4. topl.           5.topl.
X                 +8,-4           +5,-7              +6,-2                 +3
İşlemi yapacak olursak;
X+8-4+5-7+6-2+3=22
X=13
Doğru cevap C seçeneğidir.
Cevap C

32. 1.topl         2.topl        3.topl.         4.topl         5.topl
         18          +8,-4             –                +6,              -2 +3
İşlemi yapacak olursak;
18+8-4+6-2+3=29
Doğru cevap B seçeneğidir.
Cevap B

Son güncelleme :

    Yorum Yap