1. Ana Sayfa
  2. Bilgi
  3. Abdest Nedir? Abdest Kelime Anlamı Nedir? | Detaylı İnceleme

Abdest Nedir? Abdest Kelime Anlamı Nedir? | Detaylı İnceleme


Abdest Nedir? Abdestin Kelime Anlamı Nedir?

Abdest kelimesi ,İslam dininde, ibadetten önce belli şartlara göre yıkanma olarak geçmektedir. Bu şartlara gaita(dışkı) ve idrar yapımı dahildir.Ayrıca günümüz türkçesinde abdest kelimesi “abdes veya aptes” şekillerinde de yazılıp söylenmektedir. Abdestin kelime anlamı ise Farsça dilinden “gelen ab=su ve dest=elden” denmekle beraber bu çözümlemeye göre el yıkama suyu denmektedir.

1.Ek Anlam : Abdest almak, ibadetten önce yıkanmak: “Vakit gelince abdest aldım (…) kendi başıma camiye doğru gittim” (Yahya Kemal)

2.Ek Anlam : Abdest bozmak, zorunlu ihtiyaç gidermek: Abdest bozacak bir yer bulamadı.Abdest iktiza etmek, su gerekmek, düş azmak, ihtilam.

3.Ek Anlam : Abdest tazelemek, abdestli olduğu halde yeniden abdest almak: “İhtiyarların, bugünkü gibi abdestlerini tazeleyip camiye gittiklerini ondan öğrendim (Ahmet Hamdi Tanpınar).

4.Ek Anlam :Abdest vermek, paylamak, azarlamak, haddini bildirmek: Sipihr-i cehüle verip abdest / Biraz eyledim ol gece hakperest (izzet Molla)

5.Ek Anlam : Abdesti bozulmak, Mevcut olan abdestin bozulması(abdestli olmaktan çıkmak).

6.Ek Anlam :Abdesti gelmek, tabi ihtiyaç giderme lüzumu duymak.

7.Ek Anlam :Abdestinden şüphesi olmamak, kendi maksat, namus ve iffetinden emin olmak: onlar ne yaparsa yapsın , benim başım dik,abdestimden şüphem yok.

8.Ek Anlam : Abdestsiz yere basmamak, dini kaidelere aşırı titizlikle bağlı olarak uymak: abdestsiz yere basmaz görünür amma, yine de bir ayağının üstünde dokuz yalan söyler. 

9.Ek Anlam :Bu abdestle çok namaz kılar, “bu uyarı veya tartışmanın onun üzerindeki etkisinin uzun süre devam edeceğini” belirten anlamında söylenir.

10.Ek Anlam :Büyük abdest, gaita(dışkı). 

11.Ek Anlam :Küçük abdest, idrar.

12.Ek Anlam :abdest suyu, şekli veya hazırlanışı yetersiz çay, kahve, çorba v.b. içilecek şeylerin tatsızlığını belirtmek için kullanılır.

13.Ek Anlam :Namazında abdestinde (ayrıca abdestinde namazında da denmektedir), dinine bağlı, sürekli ibadetle meşgul . Örnek : Mehmet da arkadaşı gibi namazında abdestinde bir adamdı 

Ek bilgi 1 : Bir fıkra 

      Abdest  Nasreddin Hoca fıkrasından kullanılan,anlam olarak dostluğu ve alış verişi keselim demektir. Zaman o ki fıkraya göre, Nasreddin Hoca gölün kenarında abdest aldıktan sonra, pabuçlarının birini suya düşürmüştür. Pabucunun suda yüzdüğünü ve uzaklaştığını gören Nasreddin Hoca sinirlenerek ve yellenerek(bu sırada abdesti bozulmuştur) göle dönmüş ve şöyle demiştir : Al abdestimi , ver pabucumu! 

Ek bilgi 2 :Abdest odası

 Abdest odası, Osmanlı Devleti zamanında Ağa kapısında, padişahlara mahsus kısımda, padişahların abdest olmaları  için ayrılan oda.

Ek bilgi 3 :Abdestlik

Abdestlik, Abdest alınan yer. Eski tarihlerde abdest alınırken giyilen, kolları dirsek üstüne kadar kolayca sıvanabilen ve abdest almak için kolaylık sağlayanhafif elbise.

İslam Dinine Göre Abdest Çeşitleri ( Abdest Nasıl Alınır?)

1. Namaz abdesti ( Namaz kılmak için alınan Abdest)

       İbadetten veya namazdan önce alınır.  Abdeste niyet edilir(Niyet ettim Allah rızası için Abdest Almaya)Besmele çekilir ve her harekette sağ uzuvdan başlayarak üçer defa, önce eller, ağız ve dişler, burun, yüz, dirseklere kadar kollar yıkanır; sağ avuca alınan su il baş mesh edilir, kulaklar, kulak arkaları(ayrıca sünnettir), sonra bileklere kadar ayaklar bütünüyle yıkanır ve temizlenir.

2. Boy abdesti (Gusül)

        Erkek ve kadından cinsel birleşme vb. şeylerden sonra İslam dinine göre boy abdesti alınır. Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için Abdest almaya)Besmele Çekilir , bütün vücut yıkanır,Namaz abdesti almak sünnettir zorunlu değildir, namaz abdesti alınır, daha sonra, ağız, buruna üçer kere su verilir, önce sağ sonra sol omuzdan üçer kere su dökülür, önemli olan vücutta kuru yer kalmamasıdır.

3. Teyemmüm abdesti

        Abdest almak üzere hazır bulunan yerde su bulunmadığı zaman, vücudün belli kısımlarını temiz bir toprakla temizlemektir. Niyet edilip besmele çekildikten sonra, eller iki kere temiz toprağa vurulur, yüz ve kollar meshedilir ve kalan toprak temizlenir.

         İslam dinine göre Abdestsiz iken namaz kılınmaz, camiye gidilmez, Kur’an okunmaz, Kabe ziyaret edilmez. Bu gibi durumlarda yukarda açıkladığımız Namaz Abdesti alınması gerekir.  Abdesti bozan şeyler ise : gaita,idrar, yellenmek, kanama, bayılmak, sarhoş olmak, kusmak(istiğfar), uyumak v.b. Ayrıca Abdestin farzları :Yüzü yıkamak,Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak,,Başın dörtte birini meshetmek,Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir.

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap