1. Ana Sayfa
  2. Bilgi
  3. Aachen Şehri Tarihi

Aachen Şehri Tarihi


           AACHEN (fr. Aix-la-chapelle; ital. Aquisgrand).  Almanya’nın Nordrhein-Westfalen bölümünde. Belçika-Hollanda sınırları yakınında Wurm çayı üzerinde bir şehir.  Aachen şehri, adını vermiş olduğu kömür havzası yakınında gelişmiş bir sanayi şehri (yünlü dokuma, çelik yapımı, makine endüstrisi:kimya sanayii; camcılık.), aynı zamanda bir ticaret ve kültür merkezidir (Yüksek Teknik okul). Ayrıca Aachen büyük bir kaplıca şehridir: göğüs hastalıklarıyla romatizmaya iyi gelen klorürlü ve kükürtlü suları vardır.İkinci Dünya savaşının yıkıntılarından sonra şehir hızla ve yeniden inşa edildi; yeşil sahalara geniş yer verildi.

        Daha Roma devrinde siteleşmiş o­lan Aachen, Charlemagne’nin (Büyük Karl) tercih ettiği ikamet yeri oldu. Charlemagne şehri genişleterek içinde mezarının bulunduğu katedrali yaptırttı. imparatorluk şehri olarak Aachen Roma Krallarının  taç giydikleri değişmez yer oldu ve 1356 Altın yasasından itibaren, daha evvel Frankfurt’ta  seçilen adaya imparator unvanı burada verilmeye başlandı. 1792 ve 1794’te şehir Fransızlar tarafından alınarak Roer ilinin merkezi oldu; 1815’ten itibaren Prusyalılara geçti. 1918’ten sonra Fransa ve Belçika orduları tarafından işgal edildi ve ikinci Dünya savaşında yıkıldı. Charlemagne ile Soru Ludwig tarafından burada birçok din meclisi, Kutsal imparatorluk devrinde ise on yedi devlet meclisi ve on bir ruhani meclisi toplandı. Mayıs 1668 ve ekim 1748’de burada iki barış anlaşması imzalanarak, Avusturya Veraset savaşlarına son verildi. 1818’de toplanan bir kongrede Fransa’nın işgaline son verilmesine ve Louis XVIII hükümetinin  Kutsal ittifak sistemine alınmasına karar verildi.

        G. sant. Şehrin en meşhur abidesi katedralidir(796-8 14).Mimar Eudcs de Metz tarafından yapılan imparator Charlemagne’nin  Pfalz kilisesi. Ravenna’daki San-Vitale gibi, antik kiliselerin merkezi planlı ve kürsülü sınıfına girer(katedral tipi olarak). Kubbenin büyük mozaiki Salviati tarafından Venedikte yapıldı. (Charlemagne bu kilisede bir kemer altında gömülüdür.) Koro yeriyle bir takım mihraplar XIV. ve XV. yy’lardan kalmadır. Çan kulesinin kapısı aynı zamanda cümle kapısı rolünü oynar; üst kısmı 1884’te yapıldı. Temel k1smıyla tunç kapılar Kari hanedanı devrinden kalmadır. Belediye sarayı da bu hanedan sarayının enkazıyla yapılmış güzel bir gotik binadır. Couven müzesi (tahta oymalar, köy sanatları) ve Suermondt müzesi (hollanda ve flaman mektepleri tabloları) sayılmaya değer. Aachen, VII. yüzyıldan itibaren müzik aleminin canlı bir merkezi oldu. Charlemagne burada Schola Palatina’yı kurdu. Glarean, Dodecachordon adlı eserinde, Aachen’in polifonist üstatları olarak Adam Luyr, Thomas Tzamen, orgcu Richard Mangon ve geniş repertuarı ile muganni başı Jean Mangon’u sayar. Köln ile birlikte Ren festivali için scçilmiş olan Aachen’de, XIX. yüzyılın en büyük kompozitör ve artistleri dinlenildi. Katedral korosunda gregorien bestesiyle Rönesans polifonisi öğretime temel olarak alınmıştır. 

Ek bilgi : 

Aachen savaşı [1944], 7 Ekim 1944’te Siegfried hatlarına karşı girişilen harekette 1.amerikan ordusu (Hodges kumandasında) Aachen istihkamlarına taarruz ettii. Çok seri çarpışmalardan sonra şehir 10 ekimde kuşatıldı, Amerikalılar üç gün sonra şehre girdilerse de garnizon ancak 21 ekimde teslim oldu. 

Resimler: Aachen Pfalz Kilisesi 

Kaynak: Meydan Larouse 

 

 

Son güncelleme :

    Yorum Yap