Son Yazılar

11 Ara, 2019 4

Humbaracı Ocağı

Humbaracı Ocağı, Osmanlı Ordusu’nda humbara yapmak ve bunları kullanmakla görevli olan askerlerin olduğu ocağa verilen ad. Humbaracılara, Kumbaracı ocağı da...

11 Ara, 2019 7

Türklerde İlk Acemi Ocakları ne zaman kurulmuştur?

Türklerde ilk Acemi Ocakları, Osmanlı Ordusu’nun Kapıkulu Ocakları‘na alınacak erlerin yetişmesini sağlamak amacıyla ilk acemi ocakları,Çandarlı Kara Halil‘in ön ayak olması...

11 Ara, 2019 2

Türkiye’de ilk Anneler Günü ne zaman kim tarafından kutlanmıştır?

Türkiye’de ilk Anneler Günü, Kadınlar Derneği‘nin aracılığıyla 1955 yılında kutlanmıştır. Anneler gününün, dünyanın birçok ülkesinde mayıs ayının ikinci pazar gününde...

11 Ara, 2019 11

Anadolu Ağızlarıyla ilgili ilk bilimsel araştırma kim tarafından ne zaman yapılmıştır?

Anadolu Ağızlarıyla ilgili ilk bilimsel araştırma, Fin bilginlerinden M. Rasanen‘in, 1949’da Helsinki’de yayınlanan kitabıdır. Bunu, Lehli bilgin Kovalski’yle Türk dil...

11 Ara, 2019 7

Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri ve yerleşmesi ne zamandır?

Türklerin Anadolu’ya ilk Gelişleri, ilk yerleşmesi; konu ile ilgili bir özet yapılacak olursa, bu konu iyice belirlenmiş olur. Selçuklu Türklerinin...

11 Ara, 2019 4

Tarihte ilk Anadolu Beylikleri’nin kuruluşu ne zamandır?

Tarihte ilk Anadolu Beylikleri’nin kuruluşu, 1250-1358 yıllarındadır. İlk Anadolu beylikleri şunlardır : Alaiye Beyliği, Artukoğulları Beyliği, Aydınoğulları, Candaroğulları, Danişmentoğulları, Dulkadiroğulları,...

10 Ara, 2019 6

Türkiye’de ilk Akdeniz Oyunları ne zaman nerede yapılmıştır?

Türkiye’de ilk Akdeniz Oyunları, Akdeniz’de kıyıları olan ülkeler arasında bütün spor dallarında yapılan yarışmaların ilki 1971’de, Türkiye’de, İzmir‘de yapıldı. Akdeniz...

10 Ara, 2019 8

Tarihte ilk Osmanlı Akçesi ne zaman kim tarafından basılmıştır?

Tarihte ilk Osmanlı Akçesi (gümüş para), 1329 yılında Orhan Gazi zamanında bastırılmıştır. Üç çeşitti : Beş akçelik, bir akçelik ve...

10 Ara, 2019 2

Tarihimizde ilk Akbörk ne zaman giyildi?

Tarihimizde ilk Akbörk, Orhan Gazi zamanında giyildi. Akbörk, Beyaz keçeden yapılmış bir tür başlıktır. Yıldırım Bayezid devrinde yaya yeniçerilerin giydiği...

10 Ara, 2019 4

Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri ne zaman kuruldu?

Tarihimizde İlk Ağa Bölükleri, II.Bayezid devrinde bir yeniçeri ayaklanması sonucu kuruldu.Osmanlı Devleti‘nde Padişahın tahta çıkışı sırasında Yeniçeri‘lerin başkaldırması üzerine “sekbanbaşılar“ın,...