Son Yazılar

14 Ara, 2019 5

Türkiye’de ilk Atlas ne zaman kim tarafından yapılmıştır?

Türkiye’de ilk Atlas, çağdaş anlamda ilk atlas denemeleri Tanzimat dönemindedir. İlk Türk atlası, Paris Coğrafya Topluluğu üyesi olan Hafız Ali...

14 Ara, 2019 2

Türkiye’de ilk At Koşuları ne zaman kim tarafından yapılmıştır?

Türkiye’de ilk At Koşuları, Enver Paşa ve arkadaşlarının kurduğu Islahı Nesli Feres (At Soyunu Geliştirme) derneğince düzenlenmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen...

14 Ara, 2019 5

Türkiye’de ilk atıcılık (baltrap) sporu nerede ve kim tarafından yapılmıştır?

Türkiye’de ilk atıcılık (baltrap) sporu, İstanbul‘da yapılmıştır. Atıcılık sporunu Türkiye’ye getiren kişi, Bulgaristan’ın Filibe kentinden olan Niyazi Kızıltepe‘dir. Yurdumuzda en...

14 Ara, 2019 1

Türkiye’de ilk Atatürk Anıtı ne zaman kim tarafından yapılmıştır?

Türkiye’de İlk Atatürk Anıtı, İstanbul’da, Gülhane parkının denize yakın bölümünde 3 ekim 1926 günü dikilmiştir. Anıtı, Avusturyalı heykelci Krippel yapmıştır.

14 Ara, 2019 5

Tarihimizde ilk kez aruz vezniyle şiirler ne zaman yazılmıştır?

Tarihimizde ilk kez aruz vezniyle şiirler yazılmaya başlanması onuncu yüzyıla rastlar. Türkçe’de kullanılan ilk aruz vezni de İran Şehnamesi’nin “faûlün...

14 Ara, 2019 9

Türkiye’de ilk Arkeoloji Müzesi ne zaman kim tarafından açılmıştır

Türkiye’de ilk Arkeoloji Müzesi, 1846 yılında Tophane Müşiri (mareşal) Damat Fethi Paşa tarafından kurdurulmuştur. Fethi Paşa’nın eski eserlere karşı duyduğu...

14 Ara, 2019 4

Türkiye’de İlk Arşiv nerede ne zaman kurulmuştur?

Türkiye’de İlk Arşiv, Osmanlı İmparatorlu‘ğunun ilk devirlerinden, Mustafa Reşit Paşa zamanına değin devlet belgeleri torba, sandık gibi dağınık yerlerde saklanırdı....

14 Ara, 2019 7

Türkiye’de aralık ayı deyiminin takvimlerde ilk kulanılışı ne zamandır?

Türkiye’de aralık ayı deyiminin takvimlerde ilk kullanılışı, 15 ocak 1945 günü yürürlüğe giren yasayla olmuştur. Bu tarihe dek aralık ayı,...

14 Ara, 2019 6

Türkiye’de ilk araba vapuru hangisidir ve ne zaman kullanılmıştır?

Türkiye’de ilk araba vapuru, Suhulet‘tir. Araba vapuru düşüncesi ilk kez Türklerden çıkmadır, Deniz taşıtlarının işletmesi, Şirket-i Hayriye adlı bir kuruluş...

13 Ara, 2019 8

Tarihimizde ilk arabanın kullanımı ne zamandır?

Tarihimizde ilk arabanın kullanımı, M.Ö. 2000 yılında kullanılmaya başlandığı, eski Çin kaynaklarından öğreniliyor. Türkler arabayı yük taşımada ya da oturmak...